ubezpieczenie

Wszyscy zawodnicy Akademii Piłkarskiej MKS Polonia Warszawa są ubezpieczeniu wg Programu NNW PZU dla piłki nożnej, program stworzony został przez PZU S.A. jako kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla zawodników piłkarskich klubów sportowych zrzeszonych PZPN. Zawodnicy w przypadku odniesienia kontuzji na boisku mają gwarancję profesjonalnej opieki: od pomocy lekarskiej i transportu do placówki służby zdrowia, poprzez ewentualny zabieg, aż po zabiegi rehabilitacyjne i refundację kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Program skonstruowano tak, aby zawodnik mogli jak najszybciej powrócić do uprawiania sportu.

Polisa ma charakter kompleksowy, co oznacza, że ubezpieczony zawodnik korzysta z pełnego wachlarza świadczeń i pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia na boisku.

Leczenie odbywa się bezkosztowo w ramach sumy ubezpieczenia.

Porozumieniu pomiędzy MKS Polonia Warszawa a CM Gamma gwarantuje iż zawodnicy objęci ubezpieczeniem mogą zgłaszać się w celu uzyskania pomocy wg poniższej procedury:

I.  Zamówienie i rejestracja usług medycznych

1. Pacjent lub pracownik Klubu może umówić się na usługi medyczne poprzez:

a) kontakt telefoniczny pod dedykowanym numerem telefonu: 22 123 9100 czynnym od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 20.00.

3. Pacjent lub pracownik Klubu podczas rejestracji zobowiązany jest podać dane, na podstawie których PG weryfikuje uprawnienia Pacjenta do leczenia bezgotówkowego:

 • imienia i nazwisko Pacjenta
 • datę urodzenia
 • Nazwę Klubu

II. Identyfikacja Pacjenta zgłaszającego się do CMG

1. Każdy Pacjent zgłaszający się do CM Gamma podlega identyfikacji przed udzieleniem usługi medycznej.

W przypadku pacjentów do 16 roku życia, świadczenie medyczne może być wykonane tylko w obecności i za zgodą rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego – na podstawie pisemnego oświadczenia.

W przypadku pacjentów w przedziale wieku 16-18 lat, świadczenie medyczne może być wykonane tylko w obecności i za zgodą rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego, na podstawie pisemnego oświadczenia lub samodzielnie, jeśli rodzic/opiekun prawny złożył takie oświadczenie.

2. Pacjent powinien okazać jeden z poniższych dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • paszport
 • karta pobytu
 • legitymacja szkolna/studencka

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość CMG ma prawo odmówić przyjęcia Pacjenta.

III. Płatność za usługi medyczne

a) W przypadku Pacjentów uprawnionych do leczenia bezgotówkowego, ujętych w Załączniku do Umowy, CMG nie pobiera płatności za wykonane usługi.

W przypadku, gdyby łączna wartość zleconych usług medycznych miała przekroczyć sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie objęte ubezpieczeniem, CMG przystąpi do wykonania usługi medycznej wyłącznie w przypadku potwierdzenia woli jej wykonania przez Pacjenta oraz dokonania przedpłaty kwoty wykraczającej ponad sumę ubezpieczenia. CMG zobowiązuje się do kontroli sumy realizowanych świadczeń medycznych.

b) W przypadku Pacjentów nieuprawnionych do bezgotówkowego leczenia, CMG pobiera płatność przed wykonaniem usługi.

c) W przypadku Pacjentów nieuprawnionych do bezgotówkowego leczenia, za których leczenie zobowiązuje się zapłacić Klub, CMG nie pobiera płatności.

Zamówienie usług medycznych w zakresie wskazanym w pkt. c powinno być złożone drogą mailową przez osoby uprawnione przez Klub przed wyznaczonym terminem wykonania usługi medycznej na adres email CMG sport@cmgamma.pl. Zamówienie powinno zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko Pacjenta
 • Datę urodzenia lub numer PESEL Pacjenta
 • Kwotę i nazwę usługi medycznej, za którą klub zobowiązuje się zapłacić

Po wykonaniu zamówionych usług CMG wystawi Klubowi fakturę, którą Klub zobowiązuje się zapłacić w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

W przypadku kiedy zawodnicy/opiekunowie prawni nie będą chcieli skorzystać z pomocy CM GAMMA wszystkie szkody należy zgłaszać do pomoc assistance pracującej na dedykowanej do tego programu infolinii nr 801 204 204 czynnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do likwidacji szkody niezbędne będzie oświadczenie kierownika drużyny potwierdzające, iż do nieszczęśliwego wypadku doszło podczas uprawiania sportu

 

https://kahlenbergservices.com/wp-content/uploads/2016/02/7B16_Oswiadczenie_Kierownika_PZPN_18052017.pdf