Kontakt

Miejski Klub Sportowy Polonia Warszawa


ul. Konwiktorska 6
00-206 Warszawa

Stowarzyszenie kultury fizycznej zarejestrowane pod numerem 112
w Ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
m. st. Warszawy

Regon: 140367485
NIP 5252351486


tel: 22 635 50 88
biuro@mkspolonia.com

Dane osobowe przekazane przez formularz będą przetwarzane przez [MKS]Warszawa wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz nie będą przekazywane osobom trzecim.