Wszystko dopięte na ostatni guzik

Od kilku tygodni trenerzy pracujący z naszymi wychowankami wzięli udział w wielu zebraniach, które miały charakter szkoleniowy, organizacyjny oraz warsztatowy. Na ostatnim zebraniu  trenerzy zostali zapoznani z ramowym planem, kalendarzem organizacyjnym na najbliższy rok, dodatkowymi programami szkoleniowymi, które na tym etapie chcemy wprowadzić w naszym klubie i założeniami, które traktujemy systemowo. Właśnie ujęcie systemowe wielu aspektów organizacyjnych sprzyja planowaniu przyszłości trenerom pod względem szkoleniowym, ale także ułatwia organizowanie życia pozaboiskowego dzieci - tłumaczy koordynator Michał Maliszewski.