MKS POLONIA ZŁOŻYŁ WNIOSEK O IV LIGĘ!

Sekcja młodzieżowej piłki nożnej MKS Polonia Warszawa w odpowiedzi na obniżenie wieku juniora do 18. roku życia złożyła wniosek o dopuszczenie jej do rozgrywek seniorskich na poziomie IV ligi. Reforma powoduje, że ostatnia klasa liceum nie będzie już mogła brać udziału w młodzieżowych rozgrywkach. W tym roku jest to rocznik 2000, który jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski. Miejski Klub Sportowy Polonia chcąc zachować dotychczasową ciągłość szkolenia, która dawała możliwość wyjątkowo ścisłego łączenia sportu z edukacją od 4 klasy szkoły podstawowej aż do klasy maturalnej, oraz oceniając potencjał sportowy swoich najstarszych zawodników na przestrzeni ostatnich lat postanowił starać się o najwyższą możliwą klasę regionalną (IV liga bądź liga okręgowa). Taki zespół „juniorsko-seniorski” w akademii Dumy Stolicy wszedłby niejako w miejsce rozwiązanych reformą rozgrywek u-19.

W podobnej sytuacji co młodzieżowa Polonia są także inne kluby wyróżniające się szkoleniem młodzieży. Z racji na przyspieszone wcielenie rocznika 2000 do piłki seniorskiej 30 czerwca 2018 wiek juniora zakończy dwa razy więcej zawodników niż było to dotychczas (będą to roczniki ’99 i wspomniane już ’00). Stąd Zarząd sekcji młodzieżowej piłki nożnej wychodząc temu naprzeciw chce powołać do życia drużynę złożoną z najstarszych zawodników akademii. Równocześnie Zarząd sekcji zdecydowanie podkreśla, że projekt drużyny „juniorsko-seniorskiej” nie ma na celu w jakikolwiek sposób rywalizować z I zespołem, a wręcz przeciwnie będzie on umożliwiał jak najlepsze ogrywanie i dalsze przygotowywanie zawodników dla Polonii Warszawa SA.    

Jednocześnie MKS Polonia Warszawa chcąc uregulować stosunki z Polonią Warszawa SA złożył jej propozycję współpracy. Ma to m.in. umożliwić płynne i jasne przechodzenie do niej zawodników pragnących kontynuować grę przy Konwiktorskiej 6 na wyższym poziomie piłki seniorskiej od tej jaką ewentualnie otrzyma MKS Polonia.

Wspólna droga stowarzyszenia MKS Polonia i spółki akcyjnej Polonia Warszawa jest niezbędna dla rozwoju zarówno seniorskiej, jak i juniorskiej piłki nożnej przy Konwiktorskiej 6, a niestety niepokój budził fakt, iż przez rok od ostatniego przekazania za darmo zawodników do I zespołu spółka nie wykazywała chęci odnalezienia owej drogi. MKS Polonia liczy, że spojrzenie władz Polonii Warszawa SA może odmienić pozostała część reformy wprowadzonej przez Polski Związek Piłki Nożnej - system Pro Junior na boiskach III ligi ; )