KOMUNIKAT ZARZĄDU

Zarząd sekcji młodzieżowej piłki nożnej MKS POLONIA WARSZAWA w związku z finansowym zamknięciem programów miasta stołecznego Warszawa z roku 2018 oraz w związku z §15 pkt 3d statutu MKS POLONIA WARSZAWA (obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej przez zawodnika) wzywa do niezwłocznego uregulowania wszystkich zaległych składek członkowskich.

Ostateczny termin wpłaty to 10 stycznia 2019 roku. Wykaz zaległości dostępny jest u trenerów prowadzących oraz w biurze klubu.

Równocześnie przypominamy, że zawodnicy zobowiązani są do regularnego opłacania składki członkowskiej za bieżący miesiąc do 10-tego dnia danego miesiąca.

Zarówno bieżące opóźnienia, jak i brak uregulowania zaległości będą powodować znaczące ograniczenie możliwości korzystania ze szkoleniowej oferty MKS Polonia Warszawa.

Zarząd sekcji młodzieżowej piłki nożnej